Regulamin

Gramy postaciami CLOSED. Każdy Sługa Azmodana musi mieć ICQ lub Gadu-Gadu i adres e-mail. O większości spraw klanowych decyduje rada klanu, uwzględniając zdanie Klanowiczów. Nie wolno nikomu wypowiadać wojen i zawierać sojuszy na własną ręke. Można podać idee o zawarcie sojuszu czy wypowiedzenie wojny z danym klanem. Pomagamy współbraciom. Najwyższą władze w klanie ma Rada Klanu. Każdy Klanowicz musi mieć zaznaczone w nazwie konta bądź w info, że należy do klanu AZM. Najlepiej jeśli nazwe konta ma typu Nick-AZM-. Nie wolno łamać regulaminu realmu, na którym się gra. Klanowicz przyłapany na oszustwie będzie natychmiastowo wyrzucony z Klanu. Sługa Azmodana walczy honorowo i swoim postępowaniem ma stanowić przykład dla innych. Swoim zachowaniem nie może przypominać rozwydrzonego 12 latka. Jeśli należysz do Klanu AZM, nie możesz należeć do żadnego innego klanu diablo2.

Prawa te zostały ustanowione przez Najwyższych Kapłanów i są obowiązkowe dla wszystkich klanowiczów. Niestosowanie się do Regulaminu łączy się z upomnieniem, karą, lub nawet wykluczeniem z naszego kręgu i dołączenia do listy poszukiwanych.