+ Postanowienia Ogólne +

1. Klan AZM funkcjonuje tylko i wyłącznie na scenie Diablo 2. Nie prowadzimy sekcji w żadnych innych grach aż do wydania Diablo 3.
2. Oficjalnie prowadzimy swoją działalność wyłącznie na prywatnych serwerach Diablo 2.
3. Jeśli należysz do Klanu AZM, nie możesz należeć do żadnego innego klanu lub teamu Diablo 2.
4. Każdy klanowicz musi mieć w widoczny sposób zaznaczone, że należy do klanu AZM. Najlepiej jak ma nazwe konta typu Nick-AZM-, ale może to być również dopisek w nazwie postaci lub opis w info konta.
5. Nie można zostać wydalonym z klanu za nieaktywność. Dopiero po trzech latach nieaktywności otrzymuje się specjalną range. W każdej chwili można powrócic do klanu.
6. Nie wolno nikomu wypowiadać wojen i zawierać sojuszy na własną ręke. Można podać idee o zawarciu sojuszu czy wypowiedzeniu wojny z danym klanem.
7. Sługa Azmodana walczy honorowo i swoim postępowaniem ma stanowić przykład dla innych.

+ Hierarchia +

1. Założyciele - Ojcowie klanu AZM czyli Margador i NeoVenator. Ranga ma wyłącznie wartość symboliczną.
2. Rada Klanu - Stanowi najwyższą władze w klanie. Decyduje o większości spraw klanowych uwzględniając zdanie klanowiczów.
3. Lordowie - Klanowicze wyróżnieni za swoje zasługi dla klanu. W razie nieaktywności wszystkich członków Rady Klanu ich prawa oraz obowiązki przejmuje Lord z najdłuższym stażem w klanie.
4. Kapłani - Pełnoprawni klanowicze. Podstawowa ranga w klanie.
5. Upadli - Klanowicze niewykazujący aktywności na grze oraz forum conajmniej od trzech lat.
6. Rekruci - Niepełnoprawni klanowicze przyjęci na okres próbny. Rekrut nie może się jeszcze nazywać członkiem AZM.
7. Jest możliwość awansowania na każdą z powyższych rang oczywiście oprócz Założyciela. O awansach decyduje wyłącznie Rada Klanu.
8. Nie można stracić zdobytej rangi, chyba że samemu się z niej zrezygnuje lub wyleci się z klanu.

+ Rekrutacja +

1. Aby móc wstąpić w szeregi AZM należy zapoznać się z działem "Werbunek", a następnie wypełnić oraz wysłać znajdujący się tam formularz.
2. Podanie takiej osoby zostanie wklejone na tajne forum klanowe gdzie odbędzie się głosowanie.
3. W głosowaniu może brać udział każdy pełnoprawny klanowicz. Bez względu na posiadaną range w klanie oddany głos każdego jest równy.
4. Aby podanie było pozytywnie rozpatrzone należy uzyskać ponad 50% głosów na tak. Pusty głos nie jest liczony.
5. Gdy pomyślnie przejdzie się etap głosowania otrzymuje się range rekruta.
6. Dalsze informacje jak pomyślnie przejść okres rekrutacyjny znajdują się na tajnym forum dla rekrutów.